Aug 21, 2012

Coaching

Nu är jag nere i Halmstad för att gå den tredje delen i min PT (Personlig tränare) utbildning. Det är den sista delen av totalt tre delar. Två dagar av kursen har gått och vi har börjat utbildningen med att lära oss om ledarskap. Syftet är att öka förståelsen och medvetenheten om vikten av en tydlig kommunikation, förmågan att coacha och leda människor i min roll som personlig tränare, principerna för motivation och grunderna inom pedagogik. Vi har haft en helt fantastisk lärare, Niina Eriksson, som jag starkt rekommenderar som kommunikolog. Med energi och glädje har hon utbildat oss i två dagar inom ämnet, hon är grym! Vi pratade mycket om mål och målsättningar, något som har varit och är väldigt viktigt för mig både inom ishockeyn och i livet.

Vad är coaching?
Man kan säga att coaching är hjälp till självhjälp för att nå mål och resultat. Att hjälpa en person att gå från nuläge till önskat läge.

Vad gör en bra coach?
En bra coach ställer frågor som driver samtalet framåt genom att få den andra personen att själv svara på frågan. Det gör att du som coach: lyssnar, ställer kvalitativa frågor, ger uppgifter och följer upp.

Mål/Att sätta mål
Ett mål är något som du vill uppnå i ditt liv, inom din träning eller på ditt arbete. Ditt uppsatta mål samordnar, ger kraft, mening. fokus och motivation i rätt riktning. Att ha ett tydligt och klart mål gör att du får styrkraft och vet vad och varför du gör det du gör. Hur du sätter upp målet är lika viktigt som att ha ett mål. Man kan kalla mål för "drömmar med deadline".

Niina sa massa bra saker, det jag känner igen och fastande lite extra för var:

De som lyckas är de som orkar resa sig upp flest gånger

Danni


No comments:

Post a Comment